Red havet, red klimaet!

Klimaet er i krise, men der er en simpel løsning, som vore politikere i øjeblikket synes at ignorere: At stoppe overfiskeri. Havet er vores stærkeste forsvar mod klimakrisen, men den skade, som vi påfører havet eksemplevis ved overfiskeri, truer dets syrke og evne til at beskytte os.

Havet har allerede absorberet mere end 90% af varmen fra menneskers udledning af drivhusgasser. Det er en afgørende funktion for havet – men det er ikke muligt, hvis havet ikke er sundt og med masser af fisk.

Disse små helte redder miljøet bare ved at være til og bidrage til havets generelle sundhed. Deres stimeadfærd hjælper desuden med at skubbe næringsstoffer op, som fungerer som fodder for plankton - mikroskopiske flydende planter, der er ansvarlige for produktion af omkring 70% af verdens ilt.

En sund planet har brug for et sundt hav, og et sundt hav har brug for fisk.

Men lige nu truer overfiskeri fiskenes fortsatte sunde eksistens, idet der bliver fisket så meget på nogle af de mest populære arter, at bestandene har svært ved at reproducere sig selv i tilstrækkelig grad: Det er med til at ødelægge hele havets balance.

Støt vores underskriftsindsamling, der opfordrer EU's regeringsledere til at sørge for, at overfiskeriet bliver stoppet nu og her - ikke mindst for klimaets skyld.