#StopOverfiskeri!

For høje fiskekvoter og udsmid af døde eller døende fisk ødelægger vores fiskebestande. Hjælp os med at vende skuden i den rigtige retning.

Overfiskeri ødelægger EU’s havområder og deres rigdomme. Hvis der ikke bliver skredet til handling nu, vil overfiskeri få katastrofale følger for vores fiskebestande og de samfund, der er afhængige af, at der er masser af fisk i havet.

I år er der en række gode muligheder for at ændre på den dårlige udvikling, men vi har brug for din hjælp til at overbevise politikerne om at skride til handling. Vi håber, at du vil bakke op om vores underskriftsindsamling og kræve, at dit lands fiskeriminister sætter hårdt ind over for overfiskeri.

Sagens kerne

EU’s medlemslande har heldigvis allerede skrevet under på en lov, der skal stoppe overfiskeri. Desværre bliver loven ikke tilstrækkeligt håndhævet af de selvsamme medlemslande. Det kan ende med at blive katastrofalt for vores havområder og fiskebestandes fremtidige sundhed.

Det behøver dog ikke at ende sådan - faktisk er løsningen ganske enkel. EU’s fiskeriministre skal:

  • Sørge for at de samlede tilladte fangstmængder (TAC’er) følger videnskabelige råd
  • Sikre at fiskekvoterne i højere grad gives til naturskånsomme fiskerier og fiskerivirksomhed, der udøves med respekt for lovgivningen og fiskebestandenes fortsatte sundhed*
  • Indføre elektronisk overvågning af fiskefartøjer for på den måde at stoppe udsmid og sikre, at hele fangsten bliver registreret

Skriv under i dag!

* ja, EU’s medlemslande giver i dag kvoter til fiskerier, der tydeligvis ikke overholder loven. Det skal stoppes.